ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SBDS Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Madzsar József  u. 22., cégjegyzékszám: 01-09-712533, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 12970175241, elérhetőségek: crystalpont@gmail.com, +36302421195, továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.farmavita.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: FarmaVita Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A FarmaVita Webshop online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. 
1.2. A FarmaVita webshop online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 
1.3. A FarmaVita webshop online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A regisztrációval az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZFben foglaltakat. 
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség az 1.7. pontban rögzített elérhetőségeken. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A Szolgáltató visszaigazolását követően visszaélésszerűnek minősül a módosítás és lemondás jogának gyakorlása, ha az Ügyfél a rendeléseinek több mint 40 %-át módosítja, illetve lemondja, ebben az esetben Szolgáltató jogosult Ügyfél regisztrációját azonnali hatállyal törölni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták. 
1.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.
1.6. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A Felek között létrejött szerződést a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. 
1.7. Elérhetőségek: SBDS Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Madzsar József  u. 22  Internet cím: www.farmavita.hu  E-mail:crystalpont@gmail.com


2. Regisztráció

2.1. Regisztráció Ahhoz, hogy vásárolni tudjon webáruházunkban, először regisztrálnia kell. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:• Létező e-mail cím (melynek nem telt be a fogadó tárhelye) mert erre a címre küldjük el a regisztráció érvényesítéséhez szükséges ellenőrző levelet, valamint bármilyen egyéb tájékoztató levelet is. • Vezeték és keresztnév• Pontos lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)• Telefonszám, amin Ügyfélszolgálatunk a rendelést követően szükség esetén el tudja Önt érni.• Szállítási cím (ha a lakcímtől eltér)• Számlázási adatok (ha az alapadatoktól eltér - pl. céges számla) •.A regisztráció után a megadott email címre elküldjük az ellenőrző levelet. Az abban lévő linkre kattintva véglegesedik a regisztráció. A belépés mezőben az e-mail cím és a jelszó megadásával majd a "Belépés" gombra kattintva lehet belépni webáruházi rendszerünkbe. Regisztrált vásárlóink a belépés után elérhető Adatmódosítás oldalon minden személyes adatot meg tudnak változtatni. Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz emailben. (crystalpont@gmail.com) . 
3. Vásárlás a Webáruházban A terméklistán szereplő termékek közül a "Kosárba" gombra kattintva kezdeményezheti az áru vásárlását. Miután a kiválasztott termék a kosárba került folytatni lehet a vásárlást. A kosár gomb alapértelmezésben 1 darab terméket tesz be a kosárba, a darabszámot a Kosár oldalon lehet módosítani. A kosár tartalmaA kosár tartalma az azonos nevű linkre kattintva böngészés közben bármikor újra megtekinthető. Ezen az oldalon lehetőség van a kosárból terméket törölni, vagy a teljes kosártartalmat kiüríteni. Minden esetben a Webáruház újraszámolja a megrendelni kívánt termékek árát. A "Kosár" oldalról a "Tovább a pénztárhoz" linkre kattintva lehet webáruházunk pénztár oldalára menni. Ezen az oldalon ki kell választani a kívánt fizetési és szállítási módot. A rendszer minden kombinációhoz automatikusan kiszámolja a várható végösszeget. A rendelés elküldése előtt lehetőség van módosítani a szállítási és számlázási címen, amennyiben erre szükség lenne. A megrendelést elküldeni a pénztár oldal alján található "Megrendelés elküldése" gombra kattintva lehet. A rendelés fogadásáról rendszerünk e-mailben tájékoztat. FONTOS: Banki előre átutalás esetén küldünk egy e-mailt, amiben az utaláskor feltüntetni szükséges egyedi hivatkozási számot elküldjük. Ezzel a számmal tudjuk pontosan beazonosítani, hogy a beérkezett pénz melyik csomaghoz tartozik. Amennyiben a LEADOTT megrendeléssel kapcsolatban kérdésünk lenne, munkatársunk a megadott telefonszámon keresi majd Önt. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. Ha nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, de a rendeléssel kapcsolatban egyeztetésre lenne szükség, akkor a rendelést az egyeztetés létrejöttéig NEM küldjük el. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4. A termékek szállítási és fizetési módja
4.1 Szállítási módok 
4.1. Postai csomagküldés, 1290,- ft/csomag
4.2. Bankkártyás fizetés A Budapest Bank online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül történő előre fizetés. 1. A csomag összeállítása után a megrendelés gombra kattintva Ön átkerül a Budapest Bank online bankkártyás fizetési rendszerébe. 2. A Budapest Bank online bankkártyás fizetési rendszerben bankkártya segítségével kerül kifizetésre a csomag értéke. 3. Munkatársaink összekészítik a csomagot. . A csomag feladásra kerül a választott kiszállítási módnak megfelelően. A fizetési folyamat során az Ön bankkártyájának adatai közvetlenül a Budapest Bank rendszerébe kerülnek, azokról semmilyen információt nem kapunk. Az alábbi bankkártya típusok használhatóak: A bankkártyás fizetésről szóló tájékoztatót itt található: Budapest Bank vásárlói tájékoztató 
5. Elállás joga, módja, következményei 
5.1. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: postacím : SBDS Kft. (Madzar József u. 22.1039 Budapest) e-mail:crystalpont@gmail.com. Az Ügyfél a fenti elállási/felmondási jogát, az internetes oldalunkon található (www.farmavita.hu) elállási/felmondási nyilatkozat-minta kitöltése útján is érvényesítheti. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget. Ha az Ügyfél több terméket rendel meg egyszerre, akkor a Szolgáltató a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha az Ügyfél elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében gyakorolta. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexxel. 
5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint az alábbi esetekben: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.3. A Szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést a Szolgáltató lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudja teljesíteni, így kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a felhasználó lakcímét, vagy bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.

5.4. 100% pénzvisszafizetési garancia Előfordul, hogy webáruházunkban megrendelt termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Ilyen esetben az áru értékére pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, melynek érvényesítési módja a következő: 1. Ön jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét Ügyfélszolgálatunkon emailben: crystalpont@gmail.com. 2. Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékénekmegállapítása, 8 napos határidő) közli, hogy a termék visszavehetőe (bontatlan és sértetlen-e a termék). 3. Ha nem tudja a terméket személyesen visszahozni, akkor küldje el csomagként az alábbi címre:SBDS Kft. 1039 Budapest, Madzsar József  u. 22. Kérjük a csomagküldés díját előre rendezze, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni. 4. A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és az Ön által megadott bankszámlaszámra történő átutalással visszaküldi az utalás költségeivel csökkentve a termék vételárát.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. a) Kellékszavatosság Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Ügyfél - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ez a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette az Ügyfélnek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. b.) Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél- választása szerint – az a.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben kell érvényesíteni. c.) Jótállás A Szolgáltatót a webáruházban forgalmazott termékek után jogszabály alapján fennálló jótállás nem terheli.

7. Panaszkezelés Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén (kivéve: telefon) teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. a.) Szóbeli panasz Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: a) az Ügyfél neve; b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) az Ügyfél panaszának részletes leírása e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); b.) Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon. c.) Panasznyilvántartás A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:  Ügyfél neve  Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe  Ügyfél telefonszáma  értesítés módja  panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma  panasz leírása, oka  Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye  a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata  a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató. d.) Jogorvoslat Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető. Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36 1 450 2598 Budapesti Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8. Egyebek

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Kallos Webshop biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

8.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.5. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.

8.6. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.

SBDS Kft © 2024